20 Feiten over Bonaire

De meest Luxueuze villa!
27 november 2018
Schildpadden in Bonaire Quiz
23 juni 2021

20 Feiten over Bonaire

1. Op 1 januari 2018, had Bonaire 19.5 duizend inwoners.

2. Het aantal Antillianen dat migreert naar Nederland is even groot als de groep die terug migreert.

3. Meer dan 4 op de 10 inwoners uit het Caribisch gebied zijn niet geboren op een van de Caribisch eilanden.

4. De meeste studenten gaan naar Nederland, Amerika, Curaçao of Sint Maarten om een opleiding aan de universiteit te volgen.

5. Bonaire heeft 8 scholen die door de overheid zijn gefinancierd, waarvan 7 basisscholen.

6. Bijna de helft van alle 15 jarigen en ouder hebben lager onderwijs gevolgd, 34% heeft een gemiddeld opleidingsniveau en 16% heeft hoger onderwijs gevolgd. Ook zijn vrouwen hoger opgeleid dan mannen, 52% van de mannen is namelijk lager opgeleid, terwijl 43% van de vrouwen lager opgeleid is.

7. Inkomensongelijkheid is op Bonaire het meest stabiel, vergeleken met de andere Caribische eilanden.

8. Er worden maar weinig goederen geproduceerd op Bonaire, wat je terug kunt zien in de cijfers; import was 213 miljoen dollar waard, terwijl export een waarde van 11 miljoen dollar had.

9. Meer mannen (72%) dan vrouwen (68%) hebben een baan.

10. Het werkeloosheidspercentage is lager dan 7%.

11. Er zijn 9.300 banen, waarvan de meeste in de groot- en detailhandel, gevolgd door de openbare sector en huisvesting en foodservice-activiteiten.

12. Het gemiddelde inkomen in 2016 was 23.700 dollar.

13. Bijna 90% van de inwoners (boven de 15) geeft aan gelukkig te zijn.

14. Meertaligheid is heel gebruikelijk op Bonaire; 86% spreekt meer dan één taal.

15. De officiële taal van Bonaire is Nederlands, maar 60% van de inwoners geeft aan dat Papiamentu hun hoofdtaal is. Maar 16% geeft aan Nederlands als hoofdtaal te hebben en 15% van de inwoners heeft Spaans als hoofdtaal.

16. Het gemiddelde aantal flamingo's neemt toe.

17. Mensen (vooral studenten) uit Bonaire die verhuizen naar Nederland blijven gemiddeld 7 jaar.

18. Het aantal inwoners dat aangeeft zich onveilig te voelen is verminderd, 80% van de inwoners geeft aan zich nooit onveilig te voelen.

19.  Het aantal toeristen dat arriveerde per vliegtuig is geschat op 128.500, waarvan de meeste Nederlands en Amerikaans. Verder kwamen er 407.300 toeristen per cruiseschip.

20. De gemiddelde temperatuur per maand is niet onder de 25 graden gekomen in 2017.

Bron: Statistics Netherlands. (2018, December). Bonaire. Trends in the Caribbean Netherlands 2018, 2018(1). Retrieved from https://www.tourismbonaire.com/includes/Trends-Netherlands-2018_web-min.pdf